Mẫu website bán hàng cơ bản. Phù hợp với nhiều loại mặt hàng và nhiều shop. Phù hợp với các shop nhỏ đến trung bình. Nhiều hiệu ứng đẹp.